månadsarkiv: januari 2013

Dra en sväng till Luleå

Jag tänkte ta mig en sväng till Luleå inom kort, verkar vara en intressant stad. Har några kompisar som jag tänkte hälsa på, funderar lite på hur jag ska bo, antigen vandrarhem eller hotell. Det lutar dock åt vandrarhem i luleå, det blir bäst för plånboken plus att jag inte kommer vara där så länge då kan man klara sig utan hotell.

Lite info om luleå stad här.

[ Luleås moderna historia börjar med Malmbanans ankomst 1888. Luleå blev därmed utskeppningshamn för järnmalmen frånMalmberget. Inom kort växte förstäder fram, nämligen Bergviken inom stadens administrativa område, samt Svartöstaden,Skurholmen och Bergnäset. Svartöstaden och Skurholmen införlivades i Luleå stad 1933. Parallellt med hamnens expansion växte Luleå som industristad, med etableringen av järnvägsverkstäder i Notviken 1912 och ett stålverk i Karlsvik 1906. 1943 öppnadeNorrbottens Järnverk AB:s stålverk på Svartölandet, numera SSAB.

Under perioden 1940–1980 var Luleå en av Sveriges snabbaste växande städer. Under denna tid byggdes också flera nya bostadsområden. Luleå tekniska universitet startade 1971 på Porsön, då under namnet Högskoleenheten i Luleå. Efter kommunsammanslagningen 1969 började närbelägna Gammelstad och Bergnäset allmänt att betraktas som delar av orten Luleå. Källa:wikipedia ]

Ett bra boende i Ystad

Ystad ligger på Skånes sydkust vid Ystadbukten mellan Abbekås och Kåseberga. Stadens huvudnäringar är hamnverksamheten och turism, vad gäller turismen och utbudet av hotell, vandrarhem Ystad så finns det mycket att välja mellan.. Ett betydelsefullt företag i Ystad är Polykemi som tillverkar plastråvaror.

Efter att ha varit en av filmens pionjärstäder i Sverige vid förra sekelskiftet, har Ystad nu återtagit sin plats som filmstad. 2004 etablerades Ystad Studios på delar av det nedlagda regementets områden. Satsningen innebär att ett av landets tre filmcentra nu finns i staden. Här finns också Biografteatern Scala, Sveriges äldsta biograf, restaurerad till originalskick, med modern teknik.

1280 omnämns domus ystaensis på latin. 1285 skrivs namnet Ystath. Troligen kommer y från ett gammalt ord för trädslaget idegran, ”ýR. Under dansk tid före 1658 användes formen Ysted.

Aluminiumprofiler

Aluminium är ett grundämne med atomnummer 13. Aluminium är en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan, efter syre och kisel.

[Något som är populärt att göra av aluminim är aluminiumprofiler. Då aluminium besitter många attraktiva egenskaper, ex vikten, hållfastheten med mera]

Aluminium framställs av bauxit, som innehåller mellan 50 och 60 % aluminiumoxid. Först tas ren aluminiumoxid fram genom en kemisk process. Aluminiumoxiden löses upp och elektrolyseras vid hög värme, så kallad smältelektrolys, i en speciell ugn. Ren, smält aluminium samlas på elektrolysugnens botten, varifrån den tappas. Denna process är oerhört energikrävande.
När man framställer aluminium av aluminiumskrot (till exempel av ölburkar) behövs endast 5 % av den energi som går åt för tillverkning av aluminium ur bauxit.
Bauxit bryts i Ghana, Indonesien, Jamaica, Ryssland och Surinam. Smältverk finns i Australien, Brasilien, Kanada, Norge, Sverige (Kubal i Sundsvall), Ryssland, Kina, Island och USA.

Vandrarhem

Ett vandrarhem är en boendeanläggning kännetecknat av valfrihet i frukost,lakan och handukar och möjlighet till att laga mat i självhushåll. Vandrarhemmen i Sverige håller genomgående bra standard och primitiva sovsalar är ett minne blott. Visserligen finns det i några större städer sovsalar idag, men med betydligt högre standard och trivsel med förhållandevis låg logiavgift.

Det första vandrarhemmet öppnade 1909 i en gammal borg i den tyska staden Altena. Sveriges första vandrarhem öppnade i maj 1933 på Brahegatan 56 i Gränna. En övernattning i Gränna kostade 50 öre, om man hade medtagit egna lakan.

De tidigaste vandrarhemmen var främst avsedda just för vandrare (vintertid skidåkare), men med förändrade tider har gästerna ofta blivit fordonsburna med allt från trampcykel till motorcykel och bil. En del vandrarhem har mer hotell-liknande service. Många är anslutna till gemensamma marknadsföringsorgan, medan andra är helt fristående.

I Sverige fanns år 2006 cirka 1 500 vandrarhem, varav en tredjedel är anslutna till någon av de två stora organisationerna, Svenska Turistföreningen (STF) eller Sveriges vandrarhem i förening (SVIF). Många vandrarhem är öppna endast en del av året.

 

Matjord

Matjord kallas den övre mullrika delen av åkermarken, som sträcker sig ner till plogsulan. Under plogsulan återfinns alven.

Matjorden innehåller större delen av markens växtnäring och de flesta av markens mikrober, speciellt på sandjordar och grovmojordar.

Lite om ventilation

Ventilation är ett sammanfattande begrepp för luftdistribution, luftspridning och luftväxling. Bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften men tar inte bort allt.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss storlek på luftväxlingen men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, tilluft, är ren och att den tillförs de delar av lokalerna där personer vistas och på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår. Söker man ventilation stockholm får man många resultat på företag som kan hjälpa till med dessa saker.

Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Luft inomhus kan innehålla flera hundra olika föroreningar. Vart tredje barn och var fjärde vuxen har någon form allergi eller annan överkänslighet men orsakerna till det är omdiskuterat.