Vandrarhem

Ett vandrarhem är en boendeanläggning kännetecknat av valfrihet i frukost,lakan och handukar och möjlighet till att laga mat i självhushåll. Vandrarhemmen i Sverige håller genomgående bra standard och primitiva sovsalar är ett minne blott. Visserligen finns det i några större städer sovsalar idag, men med betydligt högre standard och trivsel med förhållandevis låg logiavgift.

Det första vandrarhemmet öppnade 1909 i en gammal borg i den tyska staden Altena. Sveriges första vandrarhem öppnade i maj 1933 på Brahegatan 56 i Gränna. En övernattning i Gränna kostade 50 öre, om man hade medtagit egna lakan.

De tidigaste vandrarhemmen var främst avsedda just för vandrare (vintertid skidåkare), men med förändrade tider har gästerna ofta blivit fordonsburna med allt från trampcykel till motorcykel och bil. En del vandrarhem har mer hotell-liknande service. Många är anslutna till gemensamma marknadsföringsorgan, medan andra är helt fristående.

I Sverige fanns år 2006 cirka 1 500 vandrarhem, varav en tredjedel är anslutna till någon av de två stora organisationerna, Svenska Turistföreningen (STF) eller Sveriges vandrarhem i förening (SVIF). Många vandrarhem är öppna endast en del av året.