månadsarkiv: februari 2013

Stenhuggeri i Göteborgstrakten

En gravsten är en, vanligtvis skulpterad eller graverad, sten som placeras ovanpå en grav. Utseende, form och material är förhållandevis valfritt, men regleras i varje kyrkogårds regelverk vilka upprättas efter förslag som förvaltningarna har tillgång till.

Montering av gravstenar följer särskilda regelverk upprättade av de parter som tillhandahåller gravstenar och de organ som utför arbetet. Arbetet är förenat med hantering av tunga varor och skall anbringas på ett sätt som tål väder och vind. Vård av gravstenen åvilar gravrättsinnehavaren att ombesörja genom eget arbete eller avtal med kyrkogårdsförvaltningen.

[Ifall du behöver en gravsten, vänder du dig oftast till ett stenhuggeri. Bor du exempelvis i göteborg, räcker det ifall du googlar stenhuggeri Göteborg så kommer flertalet upp.]

I Sverige är gravstenar oftast av granit men även marmor och andra material förekommer. En vertikal, slipad granitsten med skrift iversal Helvetica och djupblästrad skrift med ett inskriptionsdjup på minst 4 millimeter (helst 5 mm) anses vara helt underhållsfri och är läsbar i flera hundra år. Där inskriptionsdjupet endast är 1,5 á 2 mm erfordras regelbundet underhåll för bibehållen god läsbarhet. Är skriften förgylld bör underhåll ske med intervall på 10 á 15 år. Liggande stenar samt stenar med grunda inskriptioner är läsbara väsentligt kortare tid. En liggande marmorsten måste ofta bytas ut redan efter 30 år i svenska klimat, men vid Medelhavet är läsbarheten god ännu efter flera hundra år. En vertikal sten bör helst vara så hög, att inskriptionen är läsbar även om marken är täckt av ett för orten normalt snötäcke.

Seden och bruket av gravstenar varierar mellan olika religioner.
Källa:Wikipedia

Lunch

Lunch är en måltid som äts mitt på dagen.

Måltiden lunch kallades ursprungligen för middag, eftersom den intogs vid middag, mitt på dagen. Middag kom dock att skifta betydelse till att syfta på dagens största mål. Det engelska ordet lunch lånades in på 1800-talet, när middag allt oftare åts på kvällstid i städerna. På landsbygden intogs dock huvudmålet mitt på dagen långt in på 1960-talet. Måltiderna benämndes morgonmat, frukost och kvällsmat på landsbygden.

Lunch Örebro, här finns det mycket gott att välja mellan.

Ordet lunch är en kortform av luncheon, som kommer av lunch, möjligen från spanskans ”lonja”, ’stort stycke bröd’, ’smörgås’.

Många restauranger, särskilt i industri- och kontorsområden, har särskilda luncherbjudanden. Det finns också många specialiserade lunchrestauranger som inte har öppet kvällstid. Ett annat lunchalternativ är egen matlåda.